Forskrifter

Bestemmelser for nedgravde tanker

15/4-97 kom det krav fra myndighetene om at alle nedgravde tanker større enn 3.200 liter, som er installer før 1970 skal være kontrollert innen utgangen av 1999. Den enkelte kommune kan innskjerpe kravet. Enkelte kommuner har for eksempel bestemt at reglene også skal gjelde mindre tanker.

Overgangsbestemmelsene sier at oljetanker som er tatt i bruk før 1970 må være førstegangskontrollert innen utgangen av 1999. Tanker som er tatt i bruk i perioden 1970 til 1980 må være førstegangskontrollert innen utgangen av 2001. Ståltanker skal kontrolleres førstegang etter 15 år, og deretter hvert 5. År, mens glassfiberarmerte tanker med umettet polyester skal trykkprøves om lag to år etter nedgraving, og deretter ha full periodisk kontroll etter 30 år.

Hvis du er i tvil om når anlegget ditt ble installert, har vi fortsatt oversikt over de tankene der ESSO i sin tid stod for installasjon, byggemelding etc.

Hvorfor skal tanken kontrolleres?
Formålet med denne bestemmelsen er å forebygge lekkasjer fra nedgravde tanker. Da hindres skader på liv, helse og miljø.

Hvem er ansvarlig?
Brukeren av tanken er ansvarlig for vedlikehold og drift. Hvis ikke brukeren innfrir ansvaret sitt, blir eieren holdt ansvarlig.

Hva består tankkontrollen av?

  • Graving ned til mannlokk
  • Avmontering av mannlokk
  • Suge opp, og ta vare på ren olje
  • Suge opp og kjøre bort slam
  • Rengjøring av tanken ("gassfri")
  • Ultralydkontroll av ståltank
  • Skru på mannlokk
  • Fylle på plass massen over mannlokket

Hva må gjøres hvis tanken må skiftes ut?

  • Den gamle tanken graves opp og kjøres bort
  • Den nye tanken graves ned
  • Nødvendig rørleggerarbeid blir gjort
  • Etterfylling av masse etter at tanken er på plass

Kan jeg unngå tankkontroll ved å gå over til strøm?
Hvis du velger å kutte ut olje/parafin og bare benytte strøm, er du likevel forpliktet til å fjerne tanken. Skulle tanken ligge utilgjengelig må det søkes dispensasjon hos kommunen om å få la den ligge. Kommunenes regelverk må overholdes.

Mange har oppdaget av strøminntaket til huset/leiligheten ikke er dimensjonert til å tåle belastningen ved det strømforbruket du får ved ikke å bruke flytende brensel. Ny stigeledning, nye panelovner, utskifting av elektrisk anlegg og tilleggsjobber, kan bli mer kostbart enn utskifting av tank.


Kontakt oss i dag!
Vi hjelper deg gjerne med å gjennomføre tankkontrollen.