Fyrings- og vedlikeholdstips

Behageligere varme

Du får langt bedre kvalitet på oppvarmingen med flytende brensel enn med elektriske ovner. Det føles behageligere fordi du unngår den tørre inneluften som skyldes støvet på panelovnene. Du merker det både på huden, i øynene og når du puster. Til og med stueplantene trives bedre.


Spar penger med Esso!

La ikke oppvarming av hjemmet koste mer enn nødvendig. Et feiljustert fyringsanlegg er ikke bare dyrt i drift - det forurenser også unødvendig. Hvis du reduserer brenselforbruket ditt med 5-10%, minker utslippet av karbondioksyd og svovel tilsvarende. Vi hjelper deg med å kutte kostnadene og ta vare på miljøet i nabolaget. Vi har knyttet til oss dyktige fagfolk som kommer hjem til deg etter avtale og foretar teknisk service av fyringsanlegget ditt.

Teknisk service lønner seg

Serviceprisen er lavere enn det du betaler for økt brenselforbruk ved feiljustert anlegg i året. Fyrer du for eksempel med olje, vil et sotlag på bare 3 mm øke forbruket med 10%. Det blir det fort penger av gjennom en lang, kald vinter.


Har du oljebrenner, er det i prinsippet tre ting servicemannen vil kontrollere og forbedre ved en brennerservice:

 1. Undersøke og rengjøre alle funksjonelle deler i brenneren.
 2. Skifte dyse om det er nødvendig og justere oljetrykk og lufttilførselen.
 3. Måle, kontrollere og justere for å oppnå best mulig effekt på kjelen.
 • Undersøke og rengjøre alle funksjonelle deler i brenneren.
 • Skifte dyse om det er nødvendig og justere oljetrykk og lufttilførselen.
 • Måle, kontrollere og justere for å oppnå best mulig effekt på kjelen.
 • Hvis du fyrer med parafin, er det smart å bestille en kaminrens, som består av:

  1. Rensing for å fjerne varmeisolerende belegg.
  2. Rengjøring av alle bevegelige deler slik at du unngår funksjonsfeil under fyring.
  3. Justering av brenneren slik at du får riktig blandingsforhold av luft og parafin på hvert oppvarmingstrinn.
 • Rensing for å fjerne varmeisolerende belegg.

 • Rengjøring av alle bevegelige deler slik at du unngår funksjonsfeil under fyring.

 • Justering av brenneren slik at du får riktig blandingsforhold av luft og parafin på hvert oppvarmingstrinn.

 • I tillegg til billigere oppvarming vil en årlig teknisk service forbedre driftsikkerheten og forlenge levetiden til fyringsanlegget. Ta derfor kontakt for å bestille teknisk service en gang i året.