Produkter og tjenester

Romerike Brensel AS er din lokale leverandør av produkter innen smøremidler, parafin, fyringsolje og diesel. Vi tilbyr også teknisk service av brennere og fyringsanlegg.


Ta kontakt for nærmere informasjon


Parafin: Brukes primært til kaminer, dvs. i veke-/skall og pottebrennere. Virkningsgrad ved normalt vedlikehold: Sammenlignet med panelovner utnyttes 75% av energien.

Fyringsolje: Brukes til sentralfyringsanlegg. Virkningsgrad ved normalt vedlikeholdt sentralfyringsanleggringsanlegg: 90% av energien utnyttes. Dette er sammenlignet med el-kolbe i sentralvarmeanlegg.

Farget diesel: Høykvalitets diesel beregnet for drift av dieselmotorer. Den leveres med forskjellige kuldeegenskaper beroende på årstid og lokale klimatiske forhold.Farget diesel kan anvendes til alle dieselmotorer. Den er ikke belagt med veibruksavgift og er følgelig farget og tilsatt sporstoff i henhold til norske myndigheters krav.

Blank diesel: Høykvalitets diesel beregnet for drift av alle diesel forbrenningsmotorer. Den leveres med forskjellige kuldeegenskaper beroende på årstid og lokale klimatiske forhold. Den er belagt med veibruksavgift for bruk på vei slik det kreves av norsk lov.

Smøremidler: Alle typer smøremidler fra Mobil som ExxonMobil tilbyr for industrien samt til personbiler og tyngre kjøretøy. Ta kontakt for informasjon om produktene.